U bent hier:

Leden

Door lid te worden van de BVVB (Branchevereniging VvE Beheerders) kunt u gebruik maken van de kennis, expertise en activiteiten die aangeboden worden door de BVVB.

Er is gebleken dat veel beheerders een grote behoefte hebben aan deskundig advies, professionele ondersteuning en aanvullende informatie. 

BVVB richt zich met name op de volgende aandachtspunten om haar leden hierin bij te staan.

Kwaliteit van beheer van VvE’s

Ondersteuning van beheerders

Een lidmaatschap bij BVVB betekent dat u zult instaan voor de kwaliteit, integriteit en goede communicatie. Laat daarom zien dat u lid bent van BVVB.

Gebruik logo
U ontvangt na aanmelding toegang tot de logo's, welke u op uw website, folder en briefpapier kunt gebruiken om aan te tonen dat u lid bent. Deze logo's zijn gratis te gebruiken.

Aanvraagformulier lidmaatschap BVVB

Zodra wij de gegevens gecontroleerd hebben en akkoord zijn, wordt u geregistreerd als aspirant-lid. Uw aspirant-lidmaatschap is drie maanden geldig. 

Definitieve inschrijving als lid van de BVVB volgt nadat wij uw VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben ontvangen. U krijgt daarvoor op het door u ingevulde e-mailadres een uitnodiging.

Voordelen en tarieven
De BVVB biedt haar leden een collectieve bemiddelingsvergunning AFM aan. Elke beheerder die zich aansluit bij BVVB Collectief kan met deze vergunning onafhankelijk bemiddelen in verzekeringen. Voor meer informatie klik hier.

De tarieven voor het lidmaatschap bedragen jaarlijks:

  • tot 5 personeelsleden € 550,- 
  • 5 tot 10 personeelsleden € 1100,- 
  • 10 of meer personeelsleden € 2200,- 

Mocht u gedurende het jaar lid worden, dan wordt de bijdrage naar rato berekend.

Het tarief wordt ieder jaar tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld.