U bent hier:

Collectieve bemiddelingsvergunning (AFM)

Stichting BVVB Collectief biedt de leden van de BVVB (Branchevereniging van VvE Beheerders) de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve bemiddelingsvergunning. Leden die zich willen aansluiten op dit collectief kunnen een mail sturen naar: collectief@bvvb.nl.

De Autoriteit Financiële Markten heeft medio 2016 de vergunning aan de BVVB afgegeven voor het bemiddelen in: 

 • schadeverzekeringen particulier
 • schadeverzekeringen zakelijk
 • spaarrekeningen
 • betaalrekeningen.

De BVVB heeft zelf geen belang in deze stichting. De stichting zal kostenneutraal werken (zonder winstoogmerk).

Register
De aanmelding van de aangesloten ondernemingen is verwerkt in het AFM-register. Bekijk hier de registraties. Het vergunningsnummer is 12043832. Bekijk hier de deelnemerskaart van Stichting BVVB Collectief. 

Werkwijze aanmeldprocedure
Aanvrager meldt zich eerst bij Stichting BVVB Collectief, daarna begint de aanmeldprocedure:

 1. De bestuurder van de stichting neemt contact met op voor een intakegesprek;
 2. Als dit gesprek positief is, dan wordt de aanmelding verzonden aan SVC Compliance BV, onze compliance partner;
 3. SVC Compliance BV stuurt formulieren om de betrouwbaarheid en de geschiktheid van de beleidsbepalers van uw onderneming vast te stellen;
 4. Na ontvangst van de ingevulde formulieren doet SVC Compliance BV een onderzoek naar de geschiktheid van de bestuurder en de reputatie van de onderneming;
 5. Als dit onderzoek positief wordt afgerond, dan stelt SVC Compliance BV een overeenkomst collectieve vergunning op. De overeenkomst wordt door de bestuurder van de stichting ondertekend;
 6. Nadat de bestuurder heeft ondertekend, ontvangt aanvrager een verzoek om de overeenkomst (digitaal) te ondertekenen;
 7. Als de overeenkomst is ondertekend, alle stukken compleet zijn en de factuur van Stichting BVVB Collectief en SVC Compliance BV zijn voldaan, dan wordt aanvrager bij de AFM aangemeld op de collectieve vergunning van de stichting.

Waar moet een VvE beheerder aan voldoen om mee te doen?
De VvE beheerder dient:

 1. lid te zijn van de BVVB, klik hier voor meer informatie
 2. een uittreksel te overleggen van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 3. beschikken over een geschikte bestuurder
 4. een vlekkeloze reputatie hebben
 5. een polis van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering te overleggen met als verzekerde hoedanigheid ‘bemiddelen in verzekeringen’. De verzekerde bedragen moeten minimaal bedragen:

1. € 1.300.380,- per gebeurtenis, en
2. € 1.924.560,- per verzekeringsjaar

Ben je deelnemer aan het collectief, dan moet je meewerken aan de jaarlijkse self assessments en de periodieke audits.

Wat zijn de kosten?
De jaarlijkse kosten voor aansluiting bij Stichting BVVB Collectief bedragen € 795,- (geen btw) per deelnemer.
De eenmalige inschrijfkosten bij de AFM bedragen € 500,- (geen btw) per deelnemer. Stichting BVVB Collectief brengt deze kosten in rekening. 
De eenmalige opstart/auditkosten bedragen € 762,- ex btw. SVC Compliance BV brengt deze kosten in rekening. 

Deze kosten zijn exclusief de kosten van het lidmaatschap van de BVVB. De tarieven voor het lidmaatschap van de branchevereniging vindt u hier.

Contactgegevens
E-mail: collectief@bvvb.nl.
KvK: 64805298

Vergunningsnummer AFM: 12043832
Aansluitnummer Kifid: 300.016421

Uitschrijving

Deelname bij Stichting BVVB Collectief ten behoeve van de collectieve bemiddelingsvergunning is gelijk aan een kalenderjaar. Opzegging van de deelname kan tegen het einde van ieder kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden door een bericht te sturen aan collectief@bvvb.nl.

De auditperiodes lopen niet gelijk aan een kalenderjaar en lopen van juli t/m juni. Ook na opzegging deelname blijft deelnemer verplicht medewerking te verlenen aan de jaarlijkse audit.