Uitgelicht

Blog

  • Voor bestaande VvE’s  (Verenigingen van Eigenaars) moeten nu ook voor bestaande  bankrekeningen veel stukken worden aangeleverd. Allereerst de UBO (Ultimate Beneficial Owner)-verklaring. Elke bank heeft daarvoor haar eigen documenten. Daarnaast willen de banken beschikken over alle splitsingsakten. Dit betekent een buitenproportionele administratieve last voor alle beheerders of bestuurders van VvE’s. Download hier het volledige persbericht.

  • UBO-verklaringen

    13 november 2019

    In haar nieuwsbrief van november 2019 informeert BVVB haar leden over de vraag van en verplichting door de banken om Ultimate Beneficial Owner (UBO)-verklaringen in te dienen. Voorheen was dit alleen voor op te richten VvE’s van toepassing. Deze verplichting geldt nu ook voor bestaande VvE’s met eigendomswijzigingen, die belangen of invloed boven de 25% in een VvE tot gevolg hebben. 

  • Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een vernietigingsverzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennisnemen. Het algemene uitgangspunt daarbij was tot nu toe dat een eigenaar aan zijn onderzoeksplicht voldeed, als hij de dag na de vergadering informeerde naar de inhoud van de besluiten. Vanaf dat moment ging de vernietigingstermijn lopen. De eigenaar kon dus niet volstaan met het enkel afwachten van de notulen.

  • Tijdens de Algemene ledenvergadering van 23 mei jl. is Frank Vermaat, partner bij 24/7 VvE Beheer B.V., benoemd tot secretaris van de BVVB. Hij volgt Charles Goebel op.

  • Tijdens de Algemene ledenvergadering die plaatsvond op 23 mei jl. heeft het bestuur de leden geïnformeerd over de voortgang. Voor 2019 zijn onderstaande speerpunten gedefinieerd. Het bestuur van BVVB zet daar krachtig op in:

Realisatie: verenigingenweb