Uitgelicht

Blog

  • Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een vernietigingsverzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennisnemen. Het algemene uitgangspunt daarbij was tot nu toe dat een eigenaar aan zijn onderzoeksplicht voldeed, als hij de dag na de vergadering informeerde naar de inhoud van de besluiten. Vanaf dat moment ging de vernietigingstermijn lopen. De eigenaar kon dus niet volstaan met het enkel afwachten van de notulen.

  • Tijdens de Algemene ledenvergadering van 23 mei jl. is Frank Vermaat, partner bij 24/7 VvE Beheer B.V., benoemd tot secretaris van de BVVB. Hij volgt Charles Goebel op.

  • Tijdens de Algemene ledenvergadering die plaatsvond op 23 mei jl. heeft het bestuur de leden geïnformeerd over de voortgang. Voor 2019 zijn onderstaande speerpunten gedefinieerd. Het bestuur van BVVB zet daar krachtig op in:

  • De gewijzigde Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer en de planning leek, dat deze wet op 1 januari 2020 in werking zou treden. Voor de bepalingen die betrekking hebben op, eenvoudig gezegd,  tariefregulering en boekhouding blijft deze datum staan. 

  • Op donderdag 23 mei a.s. vindt de eerstvolgende Algemene ledenvergadering plaats van BVVB. Alle leden zijn van harte welkom. We rekenen op jullie komst.

Realisatie: verenigingenweb