Home

De Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) behartigt de belangen van aangesloten VvE beheerders in Nederland. Als Branchevereniging VvE Beheerders willen wij samen met aangesloten VvE beheerders de kwaliteit verhogen, kennisvergroting stimuleren en de branche verder professionaliseren. Door centralisatie, een gedragscode, ondersteuning van aangesloten VvE beheerders en de ontwikkeling van een keurmerk wordt dit bewerkstelligd. 
Iedere VvE beheerder die actief is in Nederland kan zich aansluiten bij de Branchevereniging VvE Beheerders. Met meer dan honderd leden weet de BVVB effectief kennis te bundelen en kan het VvE beheerders effectief ondersteunen. Leden van de BVVB kunnen onder meer gebruik maken van deskundig advies, educatie, bijeenkomsten voor VvE beheerders en het uitgebreide netwerk van BVVB. Lees hier meer over het lidmaatschap op deze pagina.
Waarom Branchevereniging VvE Beheerders?
Betrouwbaar
BVVB is een betrouwbare centrale organisatie die VvE beheerders in Nederland ondersteunt. Met een gedragscode voor beheerders werkt BVVB aan een open en eerlijke werkwijze van alle VvE beheerders.
Deskundige ondersteuning
Met deskundige (juridische) ondersteuning helpt BVVB haar leden om de volgende stap te zetten in professionalisering en de juiste service. Dankzij gebundelde kennis en uitgebreide ervaring kan BVVB iedere VvE beheerder helpen.
Keurmerk
BVVB ontwikkelt een keurmerk waarmee VvE beheerders gecertificeerd kunnen worden. VvE’s zijn bij een gecertificeerde VvE beheerder zeker van eerlijke en deskundige zorg. Gecertificeerde VvE beheerders zijn hiermee tevens aantrekkelijker voor VvE’s die zich nog oriënteren.
Educatie
BVVB biedt opleidingen aan die aangesloten VvE beheerders kunnen inzetten om de eigen kennis te vergroten of bij te spijkeren. Door educatie aan te bieden aan al haar leden, vergroot BVVB de kennis en kwaliteit van de branche als geheel.
Netwerk
Met een uitgebreid netwerk van VvE beheerders en andere partners, kunnen VvE beheerders via BVVB eenvoudiger de kennis vergroten, uitwisselen en oplossingen vinden voor knelpunten in hetwerk.
Collectieve AFM-vergunning
Alle leden van de BVVB kunnen gebruik maken van een collectieve bemiddelingsvergunning van de AFM. Dit betekent dat aangesloten VvE beheerders mogen bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen en zo een completere service kunnen aanbieden.
 
BVVB: Beheerders die het verschil maken!