1. Aanvraagformulier lidmaatschap BVVB

Velden met een * zijn verplicht.

Vul hieronder het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Branchevereniging VvE Beheerders in en upload de gevraagde gegevens.

Aspirant-lid en VOG
Wanneer uw aanmelding is goedgekeurd, wordt u geregistreerd als aspirant-lid. Uw aspirant-lidmaatschap is drie maanden geldig. Definitieve inschrijving als lid van de BVVB volgt nadat wij uw VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) Financiële dienstverlening (profiel 95) hebben ontvangen. U krijgt daarvoor op het door u ingevulde e-mailadres een uitnodiging. Houd rekening met aanvraagkosten van ongeveer € 35,-.

Indien u al beschikt over een VOG Financiële dienstverlening (profiel 95) en deze met de aanvraag meezendt kan uw aspirant-lidmaatschap direct worden omgezet naar een lidmaatschap.

ContactgegevensOndernemer
BedrijfsgegevensBedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Branche informatie (1)
Branche informatie (2)Overig

Heeft u overige informatie die u met het bestuur wilt delen of een vraag? Verklaring

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Hij/zij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de statuten, algemene voorwaarden en gedragscode van de BVVB.

Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de jaarlijkse contributie. Bij een moeder/dochter-bedrijf wordt de contributie op basis van alle fte's bij de moeder en dochter(s) tezamen berekend. De contributie voor het lopende jaar zal tijdsevenredig in rekening worden gebracht.

Realisatie: verenigingenweb