1. Aanvraagformulier lidmaatschap BVVB

Velden met een * zijn verplicht.

Vul hieronder het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Branchevereniging VvE Beheerders in en upload de gevraagde gegevens.

Zodra wij de gegevens gecontroleerd hebben en akkoord zijn, wordt u geregistreerd als aspirant-lid. Uw aspirant-lidmaatschap is drie maanden geldig. 

Definitieve inschrijving als lid van de BVVB volgt nadat wij uw VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben ontvangen. U krijgt daarvoor op het door u ingevulde e-mailadres een uitnodiging.

ContactgegevensContactpersoonBedrijfsgegevensBedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Branche informatie (1)
Branche informatie (2)Verklaring

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Hij/zij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de statuten, algemene voorwaarden en gedragscode van de BVVB.

Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de jaarlijkse contributie. De contributie voor het lopende jaar zal tijdsevenredig in rekening worden gebracht.


Realisatie: verenigingenweb