U bent hier:

1. Aanvraagformulier lidmaatschap BVVB

Velden met een * zijn verplicht.

ContactgegevensOndernemerBedrijfsgegevens
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Branche informatie (1)
Branche informatie (2)Bemiddelen


Overig

Heeft u overige informatie die u met het bestuur wilt delen of een vraag? Verklaring

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Hij/zij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en gedragscode van de BVVB. Hiermee commiteert u zich als aspirant lid aan het (in ontwikkeling zijnde) BVVB-keurmerk. Indien u binnen uw organisatie personeel in dienst heeft, dan verzoeken wij u elk personeelslid te informeren over de inhoud van de BVVB Gedragscode. 

U verklaart in het verleden niet te hebben gefraudeerd. 

U verklaart alle vragen in het inschrijfformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd voorgesteld. 

Tevens verklaart u zich akkoord met de jaarlijkse contributie. Bij een moeder/dochter-bedrijf wordt de contributie op basis van alle fte's bij de moeder en dochter(s) tezamen berekend. De contributie voor het lopende jaar zal tijdsevenredig in rekening worden gebracht. Bij overname van een portefeuille/bedrijf zal dit opnieuw beoordeeld worden. 

Ten behoeve van de herkenbaarheid maakt u op de website van uw organisatie en binnen zakelijke correspondentie het lidmaatschap van de BVVB kenbaar.


Bevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan, en gebruik cijfers in het antwoord.