U bent hier:

1. Aanvraagformulier lidmaatschap BVVB

Velden met een * zijn verplicht.

Vul hieronder het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Branchevereniging VvE Beheerders in en upload de gevraagde gegevens.

Aspirant-lid en VOG
Wanneer uw aanmelding is goedgekeurd, wordt u geregistreerd als aspirant-lid. Uw aspirant-lidmaatschap is drie maanden geldig. Definitieve inschrijving als lid van de BVVB volgt nadat wij uw VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) Financiële dienstverlening (profiel 95) voor de BVVB hebben ontvangen. Wij vragen deze voor u aan, u krijgt op het door u ingevulde e-mailadres een uitnodiging. Houd rekening met aanvraagkosten van ongeveer € 35,-.

ContactgegevensOndernemerBedrijfsgegevensBedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Branche informatie (1)
Branche informatie (2)Overig

Heeft u overige informatie die u met het bestuur wilt delen of een vraag? Verklaring

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Hij/zij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de statuten, algemene voorwaarden en gedragscode van de BVVB.

Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de jaarlijkse contributie. Bij een moeder/dochter-bedrijf wordt de contributie op basis van alle fte's bij de moeder en dochter(s) tezamen berekend. De contributie voor het lopende jaar zal tijdsevenredig in rekening worden gebracht.