U bent hier:

BVVB-keurmerk

Niet iedere VvE-beheerder kan zomaar lid worden van onze branchevereniging. Onze community bestaat alleen uit betrouwbare professionals. We willen de branche tenslotte de beste kwaliteit bieden. Daarom is sinds april 2023 ieder BVVB-lid verplicht om ons keurmerk te behalen. Elke twee jaar wordt dit opnieuw getest door een onafhankelijke certificerings- en keuringsinstelling Het Keurmerkinstituut.

Het keurmerk toont aan dat je met een professionele VvE-beheerder te maken hebt!

Vind een VvE-beheerder

Gedragscode

Het BVVB-keurmerk laat zien dat de VvE-beheerder voldoet aan onze gedragscode. Hierin staan bijvoorbeeld normen en waarden over respect, heldere communicatie, transparante tarieven, geheimhoudingsplicht, wet- en regelgeving en permanente educatie. Ons keurmerk garandeert dat je met een betrouwbare VvE-beheerder samenwerkt.

Permanente educatie

Eén van de onderdelen in onze gedragscode is permanente educatie (PE). Als branchevereniging staan we namelijk garant voor kwaliteit. Daarom verwachten we dat onze leden hun kennis en kunde binnen het VvE-vakgebied onderhouden en versterken. Dit stimuleren we met PE-punten waarvan zij er elk jaar minimaal zestien moeten behalen.

Als VvE-beheerder krijg je bijvoorbeeld punten voor het bijwonen van kennisbijeenkomsten, ledenvergaderingen, werkgroepen en commissies. Hetzelfde geldt voor het volgen of geven van cursussen en opleidingen. Op deze manier moedigen we persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling aan.

Word lid

Veel gestelde vragen over het BVVB-keurmerk:

Waarom een Keurmerk?

Met een certificaat is de kwaliteit aantoonbaar voor de BVVB (opdrachtgever), BVVB Beheerder (gebruiker), Verenigingen van Eigenaars (klanten) en totale vastgoedmarkt (institutionele beleggers, overheid, projectontwikkelaars, wooncorporaties, etc.).

Waarom een BVVB-keurmerk?

Het BVVB Keurmerk staat voor betrouwbaar en oprecht VvE Beheer. Het BVVB Keurmerk is ondanks de werkdruk inpasbaar en realiseerbaar. Het BVVB Keurmerk heeft een praktische insteek, dat wil zeggen geen langlopende proces-audits maar een audit op naleving BVVB Gedragscode en het volgen van Permanente Educatie.

Wat is het verschil tussen het SKW en het BVVB-keurmerk?

Het BVVB-keurmerk is ontwikkeld door en voor VvE Beheerders waarbij de certificering via het onafhankelijke Keurmerkinstituut wordt uitgevoerd. Naast het voldoen aan de wettelijke eisen die zijn opgenomen in de gedragscode, dienen de beheerders ook Permanente Educatie te volgen. Dit wordt onder andere getoetst tijdens de audit. SKW is een commerciële partij die een procescertificering hanteert en geen Permanente Educatie kent. Vanwege hun commerciële karakter zijn zij ook aanzienlijk duurder.

Waarom is het BVVB-keurmerk verplicht?

Omdat de BVVB VvE Beheerder zich daarmee op uitstekende wijze in (de verbetering van) zijn kwalitatieve dienstverlening onderscheidt. In de almaar groeiende VvE Markt met toenemende incompetente VvE beheerders is grote behoefte aan constante te leveren en te controleren kwaliteit.

Welke instantie keurt?

In ieder geval niet die van “De slager keurt zijn eigen vlees”! Dus een gerenommeerde en onafhankelijke certificeringsinstelling. Keurmerkinstituut te Zoetermeer voert de keuringen uit.

Zijn de keuringskosten hoog?

Echte kwaliteit is niet voor niets. De kosten van het voldoen aan en verkrijgen van het BVVB Keurmerk zijn € 1298,= exclusief BTW. Dit komt neer op € 649,= exclusief BTW per jaar, omdat de audits eenmaal per 2 jaar zullen plaatsvinden. Daarbij komen nog km-kosten van de auditor. Ieder BVVB-lid is verplicht om het BVVB-keurmerk te behalen, per 2023 is de uitrol gestart waarbij ieder BVVB-lid verplicht wordt gecertificeerd. 

Hoe aanmelden voor het BVVB-keurmerk?

Ga naar de pagina Het BVVB Keurmerk voor VvE Beheerders op de website van het Keurmerkinstituut. Onderaan de pagina worden de keurmerkdocumenten vermeld, graag deze downloaden en bestuderen. Document 1 (Aanvraagformulier) printen, invullen, ondertekenen, scannen en digitaal naar het Keurmerkinstituut verzenden.

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Masja Dijkstra van het Keurmerkinstituut.

Geldigheid BVVB-keurmerk

Het BVVB Keurmerk is na afgiftedatum 2 jaar geldig. Het desbetreffende lid is gerechtigd om in al zijn interne en externe bedrijfsuitingen het “BVVB Keurmerklogo gecertificeerd lid” te voeren.

Waarom permanente educatie?

Omdat zakelijke zelfontwikkeling en kennisdeling blijvend nodig is. VvE cliënten, overheid, instanties en partijen in de markt verwachten niet anders. Permanente educatie en jezelf praktisch ontwikkelen is meer dan alleen het volgen van een cursus. Denk bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie binnen de BVVB, deelnemen aan werkgroepen, coaching, e-learning, publicaties, etc.

Wie doet aan permanente educatie en administreert PE-punten?

De eigenaar van het bedrijf of diens sleutelfunctionaris(sen). De behaalde punten kunnen zelf in een door de BVVB opgezette centrale database worden geadministreerd.