U bent hier:

Keurmerk

Voor VvE Beheerders die zijn aangesloten bij de Branchevereniging VvE Beheerders is een gedragscode opgesteld. De gedragscode bevat regels en afspraken over gedrag als VvE Beheerder.

De branchevereniging wil bereiken dat er door haar leden op open en eerlijke manier zaken wordt gedaan. We gaan daarom zorgvuldig om met alle betrokkenen. Dat vraagt om bepaald gedrag van onze leden. VvE beheer is het vakgebied waarin men zich bezighoudt met het beheren van Verenigingen van Eigenaren en alles wat daarmee samenhangt. Onder andere op het gebied van vergaderen en communicatie, administratief beheer technisch beheer, financieel beheer etc. De BVVB eist van haar leden dat zij handelen in overeenstemming met de BVVB Gedragscode. De beheerder geeft daarmee aan een bijdrage te willen leveren aan een constructieve ontwikkeling en toepassing van zijn beroep.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de reputatie van de branche. Het is daarom belangrijk dat alle VvE Beheerders de BVVB Gedragscode kennen en zich eraan houden. Zo zorgen we samen dat het VvE Beheer een integere branche blijft en verder professionaliseert.

Download hier de gedragscode.

Keurmerk
BVVB heeft in samenwerking met Het Keurmerkinstituut op basis van de gedragscode een keurmerk ontwikkeld waarmee VvE beheerders gecertificeerd kunnen worden. VvE’s zijn bij een gecertificeerde VvE beheerder zeker van eerlijke en deskundige zorg. Gecertificeerde VvE beheerders zijn hiermee tevens aantrekkelijker voor VvE’s die zich nog oriënteren.

Download hier de informatieflyer.

Veel gestelde vragen over het BVVB Keurmerk:

Waarom een Keurmerk?

Met een certificaat is de kwaliteit aantoonbaar voor de BVVB (opdrachtgever), BVVB Beheerder (gebruiker), Verenigingen van Eigenaars (klanten) en totale vastgoedmarkt (institutionele beleggers, overheid, projectontwikkelaars, wooncorporaties, etc.).

Waarom een BVVB Keurmerk?

Het BVVB Keurmerk staat voor betrouwbaar en oprecht VvE Beheer. Het BVVB Keurmerk is ondanks de werkdruk inpasbaar en realiseerbaar. Het BVVB Keurmerk heeft een praktische insteek, dat wil zeggen geen langlopende proces-audits maar een audit op naleving BVVB Gedragscode en het volgen van Permanente Educatie.

Waarom permanente educatie?

Omdat zakelijke zelfontwikkeling en kennisdeling blijvend nodig is. VvE cliënten, overheid, instanties en partijen in de markt verwachten niet anders. Permanente educatie en jezelf praktisch ontwikkelen is meer dan alleen het volgen van een cursus. Denk bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie binnen de BVVB, deelnemen aan werkgroepen, coaching, e-learning, publicaties, etc.

Wie doet aan permanente educatie en administreert PE-punten?

De eigenaar van het bedrijf of diens sleutelfunctionaris(sen). De behaalde punten kunnen zelf in een door de BVVB opgezette centrale database worden geadministreerd.

Waarom is het BVVB Keurmerk verplicht?

Omdat de BVVB VvE Beheerder zich daarmee op uitstekende wijze in (de verbetering van) zijn kwalitatieve dienstverlening onderscheidt. In de almaar groeiende VvE Markt met toenemende incompetente VvE beheerders is grote behoefte aan constante te leveren en te controleren kwaliteit.

Welke instantie keurt?

In ieder geval niet die van “De slager keurt zijn eigen vlees”! Dus een gerenommeerde en onafhankelijke certificeringsinstelling. Keurmerkinstituut te Zoetermeer voert de keuringen uit.

Zijn de keuringskosten hoog?

Echte kwaliteit is niet voor niets. De kosten van het voldoen aan en verkrijgen van het BVVB Keurmerk zijn € 1200,= exclusief BTW. Dit komt neer op € 600,= exclusief BTW per jaar, omdat de audits eenmaal per 2 jaar zullen plaatvinden. Daarbij komen nog km-kosten van de auditor. Voor het certificeringstraject is twee jaar uitgetrokken; startdatum 31 maart 2022. Dit houdt in, dat voor 31 maart 2024 alle BVVB leden het BVVB Keurmerk hebben behaald.

Geldigheid

Het BVVB Keurmerk is na afgiftedatum 2 jaar geldig. Het desbetreffende lid is gerechtigd om in al zijn interne en externe bedrijfsuitingen het “BVVB Keurmerklogo gecertificeerd lid” te voeren.

Hoe aanmelden?

Ga naar de pagina Het BVVB Keurmerk voor VvE Beheerders op de website van het Keurmerkinstituut. 

Onderaan de pagina worden de keurmerkdocumenten vermeld, graag deze downloaden en bestuderen. Document 1 (Aanvraagformulier) printen, invullen, ondertekenen, scannen en digitaal naar het Keurmerkinstituut verzenden.

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Sander Stravers, Senior Certificatiemanager, van het Keurmerkinstituut.