U bent hier:

Verschillen in beheerscontracten: reactie BVVB op de VEH

19/01/2024

Onlangs publiceerde de Vereniging Eigen Huis (VEH) een artikel over de verschillen in beheerderscontracten bij VvE’s. Hierin geven ze aan dat het lastig is om de kwaliteit van het contract te waarborgen en dat het onzekerheid met zich meebrengt bij VvE’s. Uit een analyse van VEH blijkt ook dat de kosten soms wel met duizenden euro’s uiteenlopen. VEH pleit daarom voor een verplichte modelovereenkomst, om VvE’s te beschermen tegen slechte beheerderscontracten. 

Ook kwam begin deze week al in het nieuws naar voren dat de VEH graag ziet dat er strengere regels komen voor VvE-beheerders. Als branchevereniging voor VvE-beheerders (BVVB) zijn wij het hier volledig mee eens en óók werken we hier al naartoe. Zo gaf voorzitter Daan Fons al aan dat de BVVB momenteel aan het onderzoeken is hoe VvE-beheerder een beschermd beroep kan worden. In dit artikel vind je onze reactie en ontwikkelingen.  

Voorstander verplichte certificering 
De BVVB geeft de VEH op veel punten gelijk. Op dit moment beschikt BVVB bijvoorbeeld al over een model beheerovereenkomst voor leden, iets waar de VEH ook voorstander van is. Verder zet BVVB zich in met het BVVB-Keurmerk voor gecertificeerde VvE-beheerders, alle BVVB-leden zijn verplicht om deze certificering te behalen. Met onder andere Permanente Educatie en een gedragscode zorgt BVVB ervoor dat alle leden betrouwbare professionals zijn. 

BVVB is verder voorstander van een marktconform tarief. Punt van kritiek is dat er VvE’s zijn die goedkoop willen profiteren en VvE-beheer zien als ‘een gezellige bijkomstigheid’. VvE-beheer is erg arbeidsintensief, dat wordt nog weleens vergeten. Naast het reguliere werk zijn er veel extra werkzaamheden, zoals bestuurs- en ledenvergaderingen, energietransitie en bouwbegeleiding. Het hebben van voldoende kennis en het maken van duidelijke afspraken is daarom heel belangrijk. 

Daarnaast wordt BVVB-Garant ontwikkeld en onderzoekt BVVB juridisch de mogelijkheid om VvE-beheerder tot een beschermd beroep te maken.  

Vierogenprincipe 
Verder is BVVB een voorstander van helderheid bij een administratieve overdracht. De administratieve afhandeling brengt nogal wat werk met zich mee en ook het beheer van de bankrekening is een aandachtspunt om niet te vergeten. Om die reden verplicht de BVVB daarom ook een ‘vierogenprincipe’ voor alle VvE-beheerders en zelfs voor eenmanszaken is die regel ingericht.  

Toekomst VvE’s 
Daan Fons, voorzitter BVVB, ziet de toekomst voor VvE’s niet rooskleurig in: “Ik ben positief over de opbouwende kritiek van VEH. Hier kunnen wij wat mee. Desondanks verwacht ik de komende jaren een bestuurlijke chaos.”  

De BVVB schat in, dat er in 2030 tussen 4500 en 6000 VvE’s bijkomen.  
“Er gaan miljarden euro’s in de VvE sector om. Minder zelfbestuur en -beheer, personeelstekorten en hoge werkdruk bij de VvE-beheerder dragen ook aan de problematiek bij. Alleen daarom al is het nodig dat de overheid kwaliteitseisen gaat stellen.” 

Uiteindelijk vindt BVVB het waardevol om zich bewust te zijn van de problemen in de branche en dat organisaties zoals de VEH zich hiermee bezighouden. Dat is al een stap in de goede richting. BVVB blijft zich inzetten voor betrouwbare VvE-beheerders en hierdoor goed functionerende VvE’s. 

Met het BVVB-Keurmerk, verplichte certificering, het 'vierogenprincipe', BVVB-Garant en het streven naar een beschermd beroep loopt de BVVB hiermee vooruit op andere brancheverenigingen. Alleen zo kan de kwaliteit gewaarborgd worden en draait het uitsluitend om betrouwbare VvE-beheerders die zich dagelijks met hart en ziel inzetten.