U bent hier:

VvE’s dupe van Wet tegen louche incassokantoren

21/12/2023

Het ziet ernaar uit dat de Wet kwaliteit incassodienstverlening per 1 maart 2024 van kracht wordt. Natuurlijk zijn wij juist vóór het aanscherpen van procedures, maar door deze wet worden VvE’s voortaan gezien als incassokantoren. Dit slaat de plank mis en hiermee benadeelt de Wki VvE’s ernstig met haar doel om louche incassokantoren te weren. Lees alles over ons standpunt in dit artikel.  

Wki per maart 2024 
Op 12 april 2022 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening aangenomen door de Tweede Kamer en met een hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Op dit moment ziet het ernaar uit dat de wet per 1 maart 2024 van kracht wordt. Met de inwerktreding van deze wet worden VvE-beheerders geacht zich te houden aan de wet- en regelgeving voor incassokantoren.  

Hierdoor kan het zijn dat leden van een VvE in het vervolg direct een brief van een incassokantoor op hun deurmat ontvangen, omdat de eisen voor de Wki dermate streng zijn dat het niet meer te doen is voor een beheerder om de betaalherinneringen te kunnen versturen. 

Bijdragen geen verdienmodel 
Eén van de belangrijkste taken van een beheerder is ervoor zorgen dat de leden de bijdragen voldoen aan de Vereniging van Eigenaren. Het incasseren van bijdragen is geen verdienmodel.  

De beheerder stuurt niet betalende leden “vriendelijke” betalingsherinneringen. Bij het uitblijven van betaling na deze herinneringen draagt een VvE-beheerder het dossier over aan een deurwaarder.  

Honorariums omhoog 
De Vereniging van Eigenaren wordt hiermee ook op kosten gejaagd, omdat een incassobureau deze taken maar moet gaan uitvoeren. Anderzijds, moeten honorariums omhoog vanwege de hoge extra kosten voor een beheerkantoor. 

Wij willen de krachten bundelen met VGM, VVE Belang en VEH om samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de onwenselijke bepalingen in deze wet te wijzigen. Meedoen of vragen? Neem contact met ons op via info@bvvb.nl.