U bent hier:

Informatiebijeenkomst brandveilig beheren van woongebouwen | 29 juni | NIPV

17/05/2023

Op 1 januari 2020 vond in Arnhem een fatale flatbrand plaats. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de brand onderzocht en heeft aanbevolen om de brandveiligheid van woongebouwen in de gebruiksfase te verbeteren. Dit ligt primair bij de gebouweigenaren: woningcorporaties en verenigingen van eigenaren (vve’s). Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt NIPV de gebouweigenaren hierbij. 

 Leidraad, ELO en andere hulpmiddelen

In samenwerking met diverse (koepels van) gebouweigenaren heeft NIPV een leidraad opgesteld waarmee gebouweigenaren eenvoudig een beheersplan kunnen opstellen en uitvoeren voor het brandveilig beheren van hun woongebouwen. Daarnaast is een elektronische leeromgeving (ELO) ontwikkeld om het opstellen van een beheersplan nog beter te ondersteunen en vereenvoudigen. Ook zijn andere hulpmiddelen beschikbaar, zoals een helpdesk, een website met achtergrondinformatie en bijeenkomsten waarin voorbeelden van beheersplannen worden besproken. Tijdens de informatiebijeenkomst worden deze middelen uitgebreid toegelicht.

 Informatiebijeenkomst

Het programma start met een presentatie over recente incidenten en onderzoeken die de noodzaak onderschrijven van een goed brandveilig beheer van woongebouwen in de gebruiksfase. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden die woningcorporaties en vve’s daarin hebben. Speciale aandacht is er voor het brand(on)veilig gedrag van bewoners en hoe dat gedrag positief beïnvloed kan worden.

Een belangrijk onderdeel van het programma bestaat uit het toelichten van de leidraad en de ELO die gebouwbeheerders kunnen gebruiken om een beheersplan te maken en het brandveilig beheer van woongebouwen planmatig te implementeren. Verder wordt de aanvullende ondersteuning voor gebouwbeheerders toegelicht.

Bekijk hier het volledige programma en meld je aan. 

Voor wie?

Deze informatiebijeenkomst is speciaal bedoeld voor gebouwbeheerders en voor medewerkers van woningcorporaties en vve’s die zich bezighouden met het (brandveilig) beheer van woongebouwen.