U bent hier:

Nieuwe wetgeving per 1 april

08/03/2023

Om het aantal slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging te beperken, treedt op 1 april 2023 nieuwe wetgeving in werking: het wettelijk CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een gasverbrandingsinstallatie. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden.

Koolmonoxidevergiftiging
Koolmonoxide (CO) is een levensgevaarlijk gas. Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen die het inademen, kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks zorgt koolmonoxidevergiftiging voor ’tien tot twintig doden en ten minste tweehonderd ziekenhuisopnames. Veelal komt koolmonoxide een huis binnen door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden gasverbrandingsinstallatie, zoals een cv-ketel, geiser, gaskachel, gashaard of rookgasafvoer. Dit bleek  uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is daarom de nieuwe wetgeving gemaakt. 

Gecertificeerde bedrijven te vinden in register
CO-vrij gecertificeerde bedrijven herken je aan het CO-vrij-logo en zijn te vinden in het ‘register gasverbrandingsinstallaties’. Een installateur draagt bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij of zij kan aantonen voor een gecertifieerd bedrijf te werken. Bedrijven die na 1 april 2023 niet in het register staan, mogen geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties totdat zij het CO-vrij-certificaat behalen.

Herziene handreiking en infoblad gezamenlijke rookgasafvoeren
Voor vve-besturen, vve-beheerders, corporaties en professionele private woningverhuurders is de handreiking 'De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen' te downloaden. Het beschrijft een werkwijze voor het goed en veilig laten functioneren van gezamenlijke gasverbrandingsinstallaties.

Campagne ‘Stop CO-vergiftiging’
De Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland zijn in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de publiekscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart. Deze campagne wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert hen over de nieuwe regelgeving. Lees meer op de website: www.co-wijzer.nl.