U bent hier:

Onderzoek corrosie rookgasafvoer pelletkachels

13/12/2022

Onderzoek corrosie rookgasafvoer pelletkachels

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van een corrosie signaal van een installateur.

De corrosie is geconstateerd bij dunne flexibele RVS rookgasafvoerleidingen die zijn aangebracht in bestaande gemetselde schoorstenen. Er was geen isolatiemateriaal toegepast tussen de flexibele leiding en het gemetseld schoorsteen, waardoor het rookgas kan afkoelen en vervolgens condensatie (vocht) ontstaat. Verder was het type flexibele leiding onvoldoende duurzaam en heeft mogelijk de kwaliteit van de pellets een rol gespeeld. De combinatie van vocht, bestanddelen in het rookgas en de duurzaamheid van de leiding heeft aannemelijk geleid tot de corrosie. Bij de installateur die de melding heeft gedaan waren 15 gevallen bekend waarbij deze corrosie is opgetreden, alle bij door hem vergelijkbaar geïnstalleerde pelletkachels en rookgasafvoeren. Dat bij deze gecorrodeerde leidingen rookgassen in de woning terecht zijn gekomen is niet geconstateerd.

In de gesprekken die zijn gevoerd met de Nederlandse Kachel en Haardenbranche (NHK), de leverancier van de flexibele leidingen en de NEN -normcommissie rookgasafvoeren zijn geen andere voorbeelden naar voren gekomen van deze corrosie. Niet uit te sluiten is echter dat ook door andere installateurs de flexibele leidingen in het verleden niet juist zijn toegepast en corrosie kan optreden. In voorkomende gevallen ligt het in de rede dat de woningeigenaar de rookgasafvoer laat aanpassen.

Ter verbetering van de uitvoeringspraktijk van rookgaskanalen heeft de NEN-commissie eerder het initiatief genomen om twee Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR) op te stellen voor rookgasafvoeren van o.a. pelletkachels. Deze zijn door NEN in de zomer gepubliceerd. NEN werkt verder aan een verduidelijking van de NEN 6062 norm voor rookgasafvoeren, die in het Bouwbesluit van kracht is. Het ministerie van BZK draagt financieel bij aan deze NEN-werkzaamheden.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat installatie- en toepassing instructies van pelletkachels en rookgasafvoeren kunnen worden verbeterd. Deze producten vallen onder de Europese productregelgeving CPR waarvoor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het toezicht doet. Er is aan de ILT gevraagd te bezien of verbetering van deze instructies kan worden bereikt binnen de CPR.

Lees hier het hele rapport van het onderzoek. Dit rapport is op 30 november 2022 door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer gestuurd.