U bent hier:

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht

27/06/2022

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders te plaatsen in iedere woning, waaronder appartementen. Hiervoor vloeit voort dat men deze tevens vanuit zorgplicht dient te onderhouden. Tijdig vervangen van batterijen is dan ook van belang. 

Waar moeten de brandmelders worden geplaatst?

De rookmelders dienen aangebracht te worden vanaf 1 juli 2022 op elke woonverdieping in iedere woning. De rookmelder dient aangebracht te worden in een ruimte waar u doorheen moet van en naar een verblijfsruimte toe (keuken, slaapkamer, badkamer, woonkamer etc.) en om van en naar de uitgang van een appartement te komen. 

- De rookmelders dienen te voldoen aan de NEN 14604
- De melders dienen tenminste 10 jaar mee te gaan
- De melders hoeven niet op het elektranet aangesloten te zijn
- Men is verplicht om de rookmelder te onderhouden en de batterijen tijdig te vervangen
- Jaarlijks dient de rookmelder getest te worden op de functionaliteit
- Rookmelders hoeven niet aan elkaar gekoppeld te worden

Moeten de brandmelders ook in de gemeenschappelijke delen van de VvE worden aangebracht? 

Nee, de verplichting geldt enkel voor het woongedeelte, dus niet voor de gemeenschappelijke ruimtes van de Vereniging van Eigenaars tenzij er sprake is van een vluchtroute. Dit is elke ruimte, waar u doorheen moet om van een verblijfsruimte (woonkamer, keuken, slaapkamer, etc.) naar de uitgang van uw VvE (gebouw) te komen.

Wie is verantwoordelijk?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de brandveiligheid.
  • De VvE is verantwoordelijk om aan de wetgeving met betrekking tot rookmelders te voldoen.
  • De beheerder is verantwoordelijk voor de juiste informatie over rookmelders naar (het bestuur van) de VvE. 

Bij twijfel altijd de VvE adviseren een beveiligingsexpert in te schakelen. Je moet er niet aan denken, dat door het ontbreken van rookmelders op de juiste plek, een brand niet wordt gesignaleerd met onverhoopt ernstige gevolgen.