U bent hier:

Rapport Onderzoeksraad brand Arnhem + mogelijke wetgeving digitaal vergaderen

02/12/2021

Gisterenmiddag hebben zo'n 15 beheerders met elkaar van gedachten gewisseld over actuele onderwerpen in ons vakgebied. Het werd een bijzonder waardevolle discussie! De deelnemers bespraken aandachtspunten uit de dagelijkse praktijk en voorzagen het bestuur van belangrijke informatie en input.

Reactie BVVB op rapport Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde haar rapport 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' en doet daarin aanbevelingen aan partijen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor de gesignaleerde veiligheidstekorten. Bekijk hier de publicatie.

De Onderzoeksraad heeft de BVVB als branchevereniging verzocht ons standpunt ten aanzien van deze aanbevelingen binnen een half jaar na verschijning van het rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kenbaar te maken. Met de online Q&A van gisterenmiddag is daarvoor belangrijke input opgehaald. Het bestuur stelt de officiële reactie op en zorgt voor verzending. 

Bekijk hier de brief van BVVB aan de Onderzoeksraad.
Bekijk hier de brief van BVVB aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Bekijk hier het rapport met de aanbevelingen.

Branchevereniging aan tafel bij ministerie - digitaal vergaderen
Op 7 december a.s. vindt een stakeholdersbijeenkomst plaats op het ministerie. De BVVB zit hier aan tafel. Het doel van die bijeenkomst is om informeel met elkaar van gedachten te wisselen over de vormgeving van een mogelijke (permanente) wettelijke regeling voor digitaal vergaderen in Boek 2 en Boek 5 BW.

Tijdens de online Q&A ontstond een levendige discussie over zaken waar beheerders mee te maken hebben of tegenaan lopen in de dagelijks praktijk. Deze input zal het bestuur inbrengen in het overleg met het ministerie op 7 december a.s.

Met dank voor de levendige discussie tijdens de Q&A wees de voorzitter nog kort op de mogelijkheid om met ingang van januari 2022 (verplichte) PE-punten te verzamelen door deel te nemen aan Q&A-sessies. De datum en het onderwerp van de eerstvolgende wordt binnenkort bekendgemaakt.

 

Interesse in het lidmaatschap van BVVB? Lees verder.