U bent hier:

VvE bank van lening en belegger

01/04/2021

Onze leden worden door private partijen benaderd om de bij hen in beheer zijnde kapitaal krachtige VvE's bijvoorbeeld in obligaties te laten beleggen van op te richten vastgoed vennootschappen.

Standpunt BVVB
Ondanks de voorgespiegelde hoge rentes achten wij dit niet verantwoord. Trouwens, elke vorm van beleggen en het verstrekken van leningen is geen goede zaak voor de VvE, omdat met het reservefonds geen enkel risico mag worden gelopen. Het reservefonds is er juist voor om periodieke hoge uitgaven van groot onderhoud en calamiteiten via benoemde bestemmingsreserves te kunnen bekostigen. Niets meer en niets minder!

Het blijft zuur, dat met een goed reserveringsbeleid VvE's als het ware gestraft worden met een negatieve rente bij een spaarsaldo vanaf € 250.000,-. Tevens is spreiding van het spaargeld (nagenoeg) niet uitvoerbaar. Met VvE Belang zijn wij hierover in gesprek