U bent hier:

Informatie over de SEEH en ISDE

01/04/2021

Het is u wellicht bekend, dat de pot van € 84 miljoen voor subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) leeg is. Door de vele aanvragen, ook van veel VvE's, is dit subsidieplafond overschreden. Op 1 maart jl. heeft demissionair Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd, dat er € 70 miljoen extra budget komt. Met dit bedrag kunnen aanvragen, ingediend voor 31 december worden afgehandeld. De brief van de Minister kunt u hier lezen.

Daarnaast heeft de Minister aangekondigd, dat de SEEH voor VvE's in 2021 doorgezet zal worden. Er is nog geen datum bekend, wanneer de regeling voor VvE's heropent.

 

= EERDER GEPLAATST OP 18 NOVEMBER 2020 =

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner loopt tot en met 31 december 2020. Het aanvragen van een SEEH-subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur. 

Subsidie via de ISDE vanaf 2021
Vanaf 2021 is er ook weer subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie en aansluiting op een warmtenet wordt uitgebreid.
Eigenaar en bewoners die nu bezig zijn in de oriëntatie- of uitvoeringsfase van het nemen van 2 isolerende maatregelen kunnen (na afronding van de laatste maatregelen) vanaf januari 2021 hun subsidieaanvraag indienen bij de ISDE.

Veel gestelde vragen
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor het tijdelijk verhoogde SEEH subsidiebedrag?
Eigenaar en bewoners die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor hettijdelijk verhoogd subsidiebedrag. Het aanvragen van SEEH kan tot uiterlijk 31 december 2020 23:59 uur.

2. Gelden in de ISDE dezelfde verhoogde subsidiebedragen voor energiebesparende maatregelen? 
Nee, in de SEEH zijn de subsidiebedragen tijdelijk verhoogd tot en met 31 december 2020. Het voornemen is om de ISDE subsidiebedragen gelijk te houden aan de SEEH van vóór de verhoging. 

3. Kan ik subsidie aanvragen voor de ISDE voor 2 energiebesparende maatregelen als ik reeds in 2020 maatregelen heb uitgevoerd?
Ja, u kunt subsidie in de ISDE aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn in 2020. En als u nu door Corona of doordat het bedrijf dat de energiebesparende maatregel uitvoert de maatregel pas kan uitvoeren in 2021 dan kunt u ISDE aanvragen. Als er ISDE-subsidie wordt aangevraagd geldt het subsidietarief van de ISDE. Dit is dus ook het geval indien één of meerdere maatregelen in 2020 zijn uitgevoerd en betaald. Let op, tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen maatregel(en) kan een aanvraag worden ingediend.  

4. Welke 2 uitgevoerde maatregelen komen in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?
De SEEH maatregelen vloer- en/of bodem-, glas-, dak-, gevel- of spouwmuurisolatie komen in aanmerking voor ISDE-subsidie. Nieuw in de ISDE 2021 is de combinatie van een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting in combinatie met één de isolatiemaatregel. Samen vormt dit het minimum van 2 maatregelen. 
Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een duurzame warmte installatie.

5. Welke maatregelen komen niet meer in aanmerking in de ISDE vanaf 2021?
Het zeer energiezuinig pakket, de aanvullende maatregelen (energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen verwarmingssysteem en energiedisplay) en het energieadviesrapport uit de SEEH komen in de ISDE te vervallen voor eigenaar én bewoner. Deze specifieke maatregelen in combinatie met minimaal 2 uitgevoerde isolerende maatregelen kunnen alleen in de SEEH uiterlijk 31 december 2020 digitaal worden aangevraagd.

6. Wanneer wordt de ISDE regeling gepubliceerd?
Naar verwachting wordt begin december de ISDE regeling in de Staatscourant gepubliceerd. Na publicatie is de inhoud van de regeling definitief. Bovenstaande informatie is nog onder voorbehoud. Op dit moment vindt er nog politieke besluitvorming plaats. 

7. Waarom 2 isolatiemaatregelen uitvoeren om subsidie te krijgen?
De eis van twee maatregelen opgenomen in de SEEH en de ISDE is om grotere stappen in verduurzaming te stimuleren. Enkelvoudige isolatiemaatregelen zoals  vloerisolatie en spouwmuurisolatie worden al zeer vaak genomen, verdienen zich snel terug en zijn daardoor ook zonder subsidie zeer interessant. Voor wie één isolatiemaatregel laat uitvoeren is er ook een tegemoetkoming. Er is namelijk een fiscale “subsidie” in de vorm van verlaagde BTW op de arbeidskosten. 

Advies van RVO
Informeer nu uw klanten over bovenstaande ontwikkelingen. Wanneer uw klant klaar is met de uitvoering attendeer hen om zo snel mogelijk en uiterlijk op 31 december 2020 de aanvraag in te dienen om te profiteren van de tijdelijk verhoogde SEEH subsidiebedragen. Zo draagt u bij om teleurstelling te voorkomen.