U bent hier:

Nieuwe coronamaatregelen en de gevolgen voor het VvE beheer

19/10/2020

13 oktober jl. vond een persconferentie plaats waarin de coronamaatregelen door de overheid weer flink zijn aangescherpt. Maar wat betekent dit voor het VvE Beheer? 

Een bijeenkomst van 30 personen met inachtneming van voldoende afstand is nog steeds toegestaan. Toch vraagt ook het vergaderen nu om wat strengere maatregelen.

Ledenvergaderingen

Een fysieke vergadering wordt voorlopig alleen nog opgeroepen indien er zaken zijn die echt geen uitstel kunnen hebben. Denk aan verzekeringskwesties of achterstallig onderhoud waardoor schade of gevaar kan ontstaan.
Voordat er een fysieke vergadering wordt opgeroepen vindt er intern en met de voorzitter overleg over de noodzaak plaats.
Het minimaal 1,5 meter afstand houden blijft van toepassing.
De handen worden regelmatig ontsmet.
Indien reeds opgeroepen of gepland: overleg met het bestuur / de voorzitter of zij de vergadering echt willen laten doorgaan.
Informeer bij de vergaderlocatie of de gereserveerde ruimte voldoende is en of zij op dit moment vergaderingen faciliteren.
Het is verplicht mondkapjes te dragen wanneer men door een ruimte beweegt, alleen wanneer u op een vaste plek plaatsneemt mag de mondkap af. 
Breng voorafgaand aan de vergadering alle aanwezigen op de hoogte van de te nemen maatregelen. 
Wordt niet aan de Covid 19 maatregelen voldaan dan mag een ieder – nadat deze al eenmaal heeft aangegeven de vergadering te zullen verlaten wanneer men zich niet aan de regels houdt - de vergadering verlaten. Iedereen moet zich veilig voelen. 
Mocht een vergadering toch opgeroepen worden en u voelt zich niet zeker om ernaar toe te gaan bespreek dit intern en met de voorzitter.
Aanwezigen krijgen een vaste zitplaats toegewezen, blijven daar zitten en dienen zich vooraf aan te melden / registreren. 

Bestuursvergaderingen etc.

Bestuursvergaderingen op locatie ontraden wij, veelal kan dit digitaal of per telefoon. Voorlopig worden alleen in uiterste noodzaak vergaderingen op locatie gehouden, mits hiervoor de juiste faciliteiten aanwezig zijn. 
Ook hier blijven de huidige maatregelen van toepassing.
Wordt niet aan de Covid 19 maatregelen voldaan dan mag u – nadat u hebt gewaarschuwd dat u de vergadering gaat verlaten wanneer men zich niet aan de regels houdt - de vergadering verlaten. 
Mocht een vergadering worden opgeroepen waar u zich niet zeker voelt om naartoe te gaan, bespreek dit dan intern en met de voorzitter.

Thuiswerken

Blijf zoveel mogelijk thuiswerken zowel intern als met de voorzitter. 

Routekaarten

Er is de laatste tijd veel gesproken over routekaarten, download hier een routekaart publiek en hier een routekaart bestuurders en doe er uw voordeel mee. 

Digitaal vergaderen

Digtiaal vergaderen blijft uiteraard toegestaan en wordt ten zeerste aangeraden voor alle overleggen die geen fysieke aanwezigheid behoeven. Via het Staatsblad is officieel bekend gemaakt dat voor een aantal juridische voorzieningen, die in verband met COVID-19 zijn ingesteld, de vervaldatum opnieuw is vastgesteld. Hiermee is ook de spoedwet voor digitale ALV formeel verlengd, de spoedwet is in ieder geval nog van kracht tot 1 december 2020. Lees het hele bericht van Staatsblad hier