U bent hier:

Subsidie energiebesparing VvE's

01/09/2020

Verhoging SEEH per 1 juni 2020
Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) te stimuleren in deze onzekere tijden verduurzamingsplannen uit te voeren, besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten is per 1 juni 2020 van kracht.

Wijzigingen per 1 september 2020
Voorheen kwamen huurwoningen binnen een gemengde VvE niet in aanmerking voor de SEEH. Dit verandert per 1 september 2020. Vanaf dan kan er ook subsidie worden aangevraagd voor huurwoningen in gemengde VvE’s. Hierdoor wordt het uitvoeren van de isolatiemaatregelen voor de woningen financieel aantrekkelijker. 

De subsidiebedragen en het maximum subsidiebedrag voor energieadvies, procesbegeleiding en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor VvE’s worden verhoogd. Hierdoor worden ook kleinere VvE’s (tot 8 woningen) gestimuleerd om voor verduurzaming van het gebouw een goed energieadvies te laten uitvoeren.

Daarnaast is het per 1 september mogelijk om een tweede subsidieaanvraag in te dienen. Bij de tweede aanvraag gaat het om minimaal 2 andere isolatiemaatregelen dan de maatregelen die zijn ingediend bij de eerste aanvraag. Per isolatiemaatregel kunnen VvE’s en eigenaar-bewoners maar één keer subsidie krijgen.