U bent hier:

Verlenging Noodwet digitaal vergaderen

28/08/2020

Verlenging werkingsduur Noodwet tot 1 oktober 2020
De Noodwet zou op 1 september 2020 komen te vervallen. Vanwege de aanhoudende situatie rond corona is de Noodwet door middel van Koninklijk Besluit verlengd tot 1 oktober 2020.

========================================

In de Nota van Toelichting van het Koninklijk Besluit is met name artikel 1 en de toelichting daarop voor ons van belang. Hierin wordt gesteld:

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid bevat een aantal uiteenlopende voorzieningen op het terrein van JenV, die voor een belangrijk deel de strekking hebben tijdelijk elektronische vergaderingen en zittingen mogelijk te maken waar de bestaande wetgeving slechts in fysieke zittingen voorzag. Deze wet vervalt in zijn geheel per 1 september 2020 tenzij een ander vervalmoment wordt vastgesteld, hetgeen bij dit besluit is gebeurd.