U bent hier:

Coronaprotocol vergaderen voor BVVB Beheerders

01/07/2020

Veel maatregelen omtrent het corona-virus zijn per vandaag versoepeld hiervoor verwijzen we naar de nieuwe regels per 1 juli 2020. Desondanks is het nog steeds een onzekere tijd en blijft voorzichtigheid geboden.

Het ministerie voor Economische Zaken wil dat zoveel mogelijk branches een eigen protocol hebben om de anderhalvemetereconomie en de RIVM-regels goed na te leven. Een toonaangevend protocol is “Samen veilig doorwerken”, een publicatie van de Rijksoverheid, versie 3 d.d. 17 april 2020, welk protocol nog steeds breed wordt gedragen en gebaseerd is op de arbeidshygiënische strategie. 

“Hoe gaan wij echter met ledenvergaderingen om?” Een vraag die nu bij veel leden van de BVVB en hun klanten zal spelen. Derhalve hebben wij hiertoe een protocol opgesteld.

                                        - DOWNLOAD -
CORONAPROTOCOL VERGADEREN VOOR BVVB BEHEERDERS

Arbeidsintensief 
Veel (besturen van) VvE's gaan er zonder meer van uit, dat de corona-crisis minder werk voor de VvE Beheerder genereert. Dit klopt niet, voor welke soort van vergadering ook wordt gekozen. Wij adviseren onze leden het meerwerk gemotiveerd vast te leggen met behulp van urenregistratie.