U bent hier:

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

10/04/2020

BVVB informeert haar leden als volgt omtrent de noodwetgeving omwille van COVID-19. 

De Raad van State en de ministerraad hebben met het voorstel tot bovengenoemde tijdelijke wet, die is ingediend door minister Dekker voor rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, ingestemd.

Met het wetsvoorstel wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Dit biedt onze branche tijdelijk een extra mogelijkheid om tijdens de coronacrisis toch besluiten te nemen, die geen uitstel dulden. Meer informatie over de spoedwetgeving kunt u hier nalezen. In beginsel vervalt deze wet op 1 september 2020.

De belangrijkste punten en onze adviezen hebben wij voor u op een rij gezet:

  • Een termijn voor het houden van de jaarlijkse algemene ledenvergadering kan nu door het bestuur met zes maanden worden verlengd.
  • Het bestuur kan nu bepalen dat, in plaats van een fysieke vergadering, een algemene ledenvergadering wordt gehouden die uitsluitend via een elektronisch communicatiemiddel is te volgen.
  • Wij adviseren u alleen voor spoedeisende zaken (besluiten nemen die geen verder uitstel dulden) elektronisch te vergaderen.
  • Het audio- of videovergaderen dient strak te worden georganiseerd met een goed werkende applicatie voor grote gezelschappen en een goede voorzitter. Voorts moet er de mogelijkheid zijn voor de leden tot het, 72 uur voorafgaande aan de vergadering, schriftelijk of elektronisch stellen van vragen over de onderwerpen die op de agenda staan. Tevens dient u te waarborgen dat er een afdoende identiteitscheck is.
  • Een goed alternatief is het vergaderen/stemmen per volmacht. Rijssenbeek c.s. adviseert een zogenaamde beperkte volmacht. Zie de publicatie van 8 april jl. Hoe kan de VvE tijdens de coronacrisis toch besluiten nemen?

We staan in contact met verschillende software leveranciers, aangezien dit elektronisch stemmen en vergaderen vanuit een praktisch en juridisch oogpunt nogal wat inregelwerk met zich zal meebrengen.