U bent hier:

BVVB waarborgt transparantie en kwaliteit

28/02/2020

De BVVB staat onder andere voor transparantie in de breedste zin van het woord. Om deze transparantie doorlopend te kunnen waarborgen hechten wij grootte waarde aan correcte bedrijfsinformatie van onze leden, zodat wij altijd met het gehele verhaal naar buiten kunnen treden. In het kader van transparantie is een inventarisatie gestart naar het aantal FTE's dat zich bij de aangesloten beheerder bezig houdt met VvE beheer, dit geeft een goed beeld van de schaal waarop een bedrijf opereert. 

Daarnaast is tijdens de ALV van 23 mei 2019 besloten dat nieuwe leden pas definitief worden ingeschreven nadat BVVB de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) heeft ontvangen. Daarbij is besloten dat ieder bestaand lid van de BVVB een VOG dient te hebben geupload alsmede deze eens in de drie jaar te updaten (VOG financiële dienstverlening profiel 95). Deze VOG moet via de BVVB zijn aangevraagd. Naast transparantie waarborgt de BVVB met deze eis een continuiteit van kwaliteit onder de leden.

Alleen door transparant te zijn over de beheer praktijk en bevoegdheid en kwaliteit continu te verantwoorden voldoen onze leden aan de lidmaatschapseisen van de BVVB, zodat de branchevereniging met goed vertrouwen kan bouwen aan de verbetering van de gehele sector.