U bent hier:

UBO-verklaringen

13/11/2019

In haar nieuwsbrief van november 2019 informeert BVVB haar leden over de vraag van en verplichting door de banken om Ultimate Beneficial Owner (UBO)-verklaringen in te dienen. Voorheen was dit alleen voor op te richten VvE’s van toepassing. Deze verplichting geldt nu ook voor bestaande VvE’s met eigendomswijzigingen, die belangen of invloed boven de 25% in een VvE tot gevolg hebben. 

Voorts wordt verplicht belanghebbenden en aandeelhouders vast te stellen, die de feitelijke zeggenschap hebben. Dit gaat niet, omdat dit de vergadering van eigenaars is. Tevens dient te worden verklaard welke personen uiteindelijk belanghebbenden zijn. Dit is meestal de intern of extern bestuurder. Het bestuur van een VvE heeft uitsluitend een uitvoerende taak. Ook wordt verzocht (ABN AMRO Bank) de splitsingsakten aan te leveren.

Het moet niet gekker worden, omdat de administratieve werkdruk als gevolg van deze onredelijke eis bij besturen en beheerders van VvE’s buitenproportioneel wordt. Tevens zal het nog moeilijker worden bestuursleden in verband met verregaande persoonlijke aansprakelijkheid aan te trekken.

Zolang de banken voet bij stuk houden (informatieplicht; anders sancties), zullen wij moeten meewerken. Teneinde dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen adviseren wij u uw softwareleverancier een export te laten maken om snel de UBO-formulieren te kunnen vullen. De ABN AMRO Bank is bereid om mee te betalen aan de ontwikkeling van een “tool” om de splitsingsakten digitaal te kunnen aanleveren. Meer informatie over de opgedane ervaringen van BVVB-leden met overige banken is te lezen op het ledengedeelte van de website.

Bij verzekeraars speelt eveneens het hele UBO-verhaal en ook daar wijken de verklaringen af. Wij zijn van mening, dat wij naar één standaard toe moeten voor welke eindgebruiker dan ook!

Gelet op de goede contacten met VvE Belang en VGM NL is het de bedoeling om samen op te trekken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het artikel in het Financieel Dagblad d.d. 24 oktober 2019 van VvE Belang en het persbericht van VGM NL van 25 oktober 2019. Met de inhoud van beide stukken zijn wij het volledig eens en pleiten voor overleg.

Samen zijn wij sterk!