U bent hier:

Speerpunten BVVB 2e helft 2019

24/05/2019

Tijdens de Algemene ledenvergadering die plaatsvond op 23 mei jl. heeft het bestuur de leden geïnformeerd over de voortgang. Voor 2019 zijn onderstaande speerpunten gedefinieerd. Het bestuur van BVVB zet daar krachtig op in:

  1. ontwikkelen van een keurmerk
  2. ontwikkelen van een voor BVVB passende manier van permanente educatie
  3. verzamelen van branchecijfers
  4. actualiseren van de gedragscode
  5. samenwerking met andere VvE-organisaties
  6. versterken interne en externe communicatie
  7. versterken verbinding met de leden en inzetten op ledengroei

Voortgang speerpunt 1, 2 en 4: keurmerk, permanente educatie en gedragscode
Voor het ontwikkelen van het keurmerk heeft BVVB de samenwerking gezocht met het Keurmerkinstituut in Zoetermeer. Het bestuur heeft diverse afstemmingsrondes met het Keurmerkinstituut gedaan.

Dit heeft geleid tot drie basisdocumenten:

  1. Concept BVVB Gedragscode
  2. Concept Notitie Borging en continuering BVVB lidmaatschap door het behalen van PE-punten
  3. Concept Criteria Keurmerk VvE Beheerders

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 23 mei 2019 hebben de leden de BVVB Gedragscode vastgesteld. Alle leden ontvangen binnenkort de geactualiseerde versie met het verzoek deze inhoudelijk te bespreken met hun medewerkers en beschikbaar te maken voor hun VvE's.

Nog geen lid en heeft u interesse om lid te worden? Meld u aan. U bent van harte welkom.