U bent hier:

VvE's let op: De gewijzigde Warmtewet treedt deels in werking op 1 juli 2019.

15/04/2019

De gewijzigde Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer en de planning leek, dat deze wet op 1 januari 2020 in werking zou treden. Voor de bepalingen die betrekking hebben op, eenvoudig gezegd,  tariefregulering en boekhouding blijft deze datum staan. 

Het grootste deel van de overige bepalingen treedt in werking op 1 juli 2019, zoals:

  • het uitzonderen van VvE’s van de meeste verplichtingen uit de Warmtewet;
  • de eisen ten aanzien van een gebouweigenaar die eigenaar is van een inpandig leidingnet;
  • de mogelijkheid correctiefactoren toe te passen.

De meeste voor VvE’s relevante wijzigingen worden dus ingevoerd per 1 juli 2019. Veel VvE’s hebben inmiddels geïnventariseerd of zij voldoen aan de gewijzigde Warmtewet en welke maatregelen zij eventueel nog moeten nemen. VvE’s die dat nog niet hebben gedaan, doen er goed aan om daarmee te beginnen. Eventueel vereiste maatregelen kunnen dan in de volgende vergadering van eigenaars worden voorgelegd, zodat de VvE op 1 juli 2019 voldoet aan de gewijzigde Warmtewet.
 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr Tom Gilsing of mr Bram Mol.

 Voor meer informatie over de gewijzigde Warmtewet verwijzen wij naar voorgaande berichten in onze kennisbank, in het bijzonder naar ons bericht van 2 juni 2017,  https://www.rijssenbeek.nl/update-warmtewet-positie-vves-wijzigt/