U bent hier:

Weg met foute beheerders!

07/11/2017

Weer is er een beheerder over de schreef gegaan. Kremer Vastgoed Management ofwel  ECK Vastgoedbeheer van de Haarlemmer Eduard Kremer, die heeft geschoven met geld van VvE’s. Eén VvE in Zandvoort is voor meer dan Euro 100.000,- benadeeld. De rechtbank Noord-Holland heeft de heer Kremer failliet verklaard.

Dergelijke beheerders zijn een smet op het blazoen van de VvE branche. “Er moet meer zelfregulering komen binnen de sector van VvE beheerders” aldus een uitspraak van André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. De BVVB is het hiermee volledig eens en werkt hier met veel energie aan. De BVVB is een jonge brancheorganisatie, die hard is gegroeid (110 leden). Des te groter het aantal goede leden, des te beter de belangenbehartiging. Dit komt de VvE’s ten goede.

De groei kent ook groeistuipen. Tegen leden die zich niet houden aan de BVVB Gedragscode zal streng worden opgetreden. Schorsing en in het uiterste geval is uitsluiting het gevolg.

Constant wordt nagedacht om de kwaliteit van de VvE beheerder en VvE branche te verbeteren. De BVVB is bezig een goede methode te ontwikkelen tegen malafide beheerders. Het blijkt zelfs, dat (dure) certificering geen bescherming biedt tegen frauderende beheerders.

Het twee-handtekeningen systeem blijkt bij menig VvE nog steeds niet bekend te zijn dan wel niet te zijn overeengekomen. In de BVVB Beheerovereenkomst is het volgende hierover opgenomen:

  • De VvE Exploitatie- en VvE Reserveringsrekeningen dienen op naam van de VvE te staan.
  • Overboekingen van de Reserveringsrekening naar de Exploitatierekening dienen mede getekend te worden door de voorzitter (niet zijnde de beheerder) van de VvE of één van de eigenaars (daartoe gemachtigd door de ALV).

Het systeem is niet voor 100 % waterdicht, maar het twee-handtekeningen systeem kan frauderen grotendeels voorkomen.

BVVB MAAKT HET VERSCHIL!