U bent hier:

Wetswijziging appartementsrecht laat op zich wachten

18/01/2017

In de @Rijssenbeek van 31 mei 2016 hebben wij het wetsvoorstel tot wijziging van het appartementsrecht kort uiteengezet. Op dat moment was de verwachting, dat de gewijzigde wet op 1 januari 2017 in werking zou treden. Daarmee zouden VvE’s samengevat verplicht worden te reserveren en daarnaast de mogelijkheid krijgen om overeenkomsten van geldlening aan te gaan.
 
Tot inwerkingtreding van de wet is het tot op dit moment niet gekomen. De stand van zaken is, dat het wetsvoorstel nog steeds bij de Tweede Kamer ligt ter behandeling. Al met al kan het (dus) nog wel even duren voordat de definitieve tekst van de wet bekend is en de gewijzigde wet in werking treedt.
 
We blijven u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Bron: Rijssenbeek Advocaten