U bent hier:

Verslag themabijeenkomst Bemiddelingsvergunning Register AFM

23/09/2016

Op 22 september jl heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van "permanent actueel", een voorwaarde voor de AFM vergunning die aan het BVVB Collectief is afgegeven. De BVVB is het Collectief gestart om voor de aangesloten VvE beheerders onafhankelijkheid in keuze van verzekeringsmaatschappij te waarborgen. 

Ruim 50 leden hebben de bijeenkomst bezocht en kennis genomen van diverse onderwerpen met betrekking tot het onderwerp verzekeringen. De interactieve sessie werd geleid door Erik Arts (l) en Theo Cremers (r) van LeefVrij Risk. De boodschap die als rode draad door de bijeenkomst liep was: let goed op met wat je precies doet en hoe je het in de notulen vastlegt. Bemiddelen mag, adviseren niet! 

U kunt de presentatie (PDF) hier downloaden 

Bemiddelingsprocedure
Binnenkort ontvangen alle leden van het BVVB Collectief de bemiddelingsprocedure als richtlijn. U kunt dan zelf controleren of u binnen de vergunningseisen blijft. Zo niet, dan dient u uw werkwijze daarop aan te passen. Er komt ook een dienstenwijzer die aan de VvE verstrekt moet worden wanneer er sprake is van bemiddeling. En informatie over het sanctiebeleid wanneer er niet volgens de juiste richtlijnen gewerkt wordt. Jaarlijks zal een audit plaatsvinden waarbij steekproefsgewijs een controle wordt uitgevoerd op de bemiddelingswerkzaamheden. 

Tot slot nog een paar tips van Erik en Theo:

  • Let op wanneer er in het verzekeringenpakket van de VvE een vrijwilligersverzekering zit, dat de vrijwilligers in de notulen met naam benoemd zijn. Omdat de uitkering bij blijvende invaliditeit eigenlijk veel te laag is zou een VvE de vrijwilliger bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding kunnen uitkeren op voorwaarde dat deze vergoeding gebruikt wordt voor een extra verzekering af te sluiten door de vrijwilliger zelf.
  • Let op de dekkingsvoorwaarden van de opstal bij brand veroorzaakt door een wietplantage. De maatschappij kan dekking weigeren op basis van bestemmingswijziging. Of als de illegaliteitsclausule van toepassing is dan is de appartementenclausule hierbij niet meer van toepassing. Met een extra artikel bijvoorbeeld in het HHR over wietpreventie kan de VvE in ieder geval aantonen zoveel mogelijk aan preventie te hebben gedaan.

Hartelijke groet en graag tot ziens bij een volgende bijeenkomst!