U bent hier:

Klachtenformulier namens bestuur

Dit klachtenformulier kunt u gebruiken wanneer u een klacht indient als voltallig bestuur.

Ga naar het klachtenformulier.

Indien de klacht wordt ingediend door het voltallig bestuur, voegt u bij het klachtenformulier een gewaarmerkt uittreksel KvK waarop de samenstelling van het bestuur is vermeld.

Eerste toetsing van uw klacht
Uw klacht wordt door het bestuur op ontvankelijkheid getoetst:

  • is de betreffende VvE Beheerder lid van BVVB?
  • is de aanvrager gemachtigd om een klacht in te dienen?
  • heeft de klacht betrekking op aantoonbaar foutief ethische handelingen?
  • is een gewaarmerkt uittreksel KvK waarop de samenstelling van het bestuur is vermeld bijgevoegd