U bent hier:

Volmacht formulier

In het geval u niet (online) kunt deelnemen aan de ALV op 19 januari 2023, verzoeken we u onderstaande volmacht gegevens in te vullen als u wenst dat een ander in uw naam een stem uitbrengt tijdens deze ALV.
Als volmachtgever draagt u aan de gevolmachtigde de bevoegdheid over om in uw naam een stem uit te brengen in het geval een stemming plaats vindt tijdens de ALV.

 De volmacht geldt alleen tijdens de ALV op 19 januari 2023. 

*Het bestuur van de BVVB gevolmachtigde maken? Vul bij naam 'Bestuur BVVB' in en bij bedrijf 'BVVB'. 

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens volmachtgever

Hierbij stelt
Gegevens gevolmachtigde

aan als gevolmachtigde: