Bestuur

Op donderdag 8 maart 2018 vond een zeer geslaagde Algemene ledenvergadering plaats van de BVVB.

We hebben afscheid genomen van Ramon Fokker als voorzitter van de BVVB. Ramon blijft nauw betrokken als bestuurder van de Stichting BVVB Collectief. De Algemene ledenvergadering heeft twee nieuwe bestuursleden mogen benoemen, te weten Erik Buitenhuis en Charles Goebel.

Het bestuur houdt zich onder meer bezig met het voorbereiden en uitwerken van het beleid en uitvoer geven aan de besluiten welke in de vergadering zijn genomen. De leden stellen tijdens de vergadering het beleid vast en kiezen het bestuur.

In verband met de benoeming van Charles en Erik worden tijdens het eerstvolgend bestuursoverleg op 20 april 2018 de portefeuilles opnieuw verdeeld.

Het bestuur van de Brancheorganisatie bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

Erik Buitenhuis - Bestuurslid
 

 

Daan Fons - Bestuurslid

Vanaf zijn 27ste jaar heeft Daan leidinggevende functies bij grote beheerders, Kok Groep Nederland, ABC Vastgoedbeheer en Kamerbeek Groep, gehad.

Zijn specialisaties zijn vastgoedmanagement en VvE Beheer. Laatste functie in dienstverband: landelijk directeur van Kamerbeek VvE Diensten B.V. Via een management buy out is deze vennootschap omgevormd tot de grootste VvE Beheer-franchise organisatie, VvE Diensten Nederland. Een voorbeeld van succesvol ondernemerschap. Als makelaar/beëdigd vastgoed manager heeft hij zich jarenlang ingezet (via de NVM sectie Vastgoedmanagement) voor het professionaliseren van het vastgoedmanagement. Nu aandacht en inzet voor het VvE Beheer. Er zal een sterk nationaal BVVB (keur)merk moeten komen! Nodig: een daadkrachtig BVVB bestuur. Dit bestuur dient communicatief te zijn, open te staan voor samenwerking met andere branche-organisaties in het vastgoed, de juiste netwerken in te schakelen en de kwaliteit van de VvE Beheerder permanent te verbeteren. Met zijn ervaring gaat Daan deze uitdaging aan.

 

Charles Goebel - Bestuurslid

Charles is eigenaar van Amsterdam VvE B.V. en tijdens de Algemene ledenvergadering van 8 maart 2018 benoemd tot bestuurslid. Over zijn motivatie voor het bestuurslidmaatschap geeft hij aan: "Onze branche/ vak moet professionaliseren. Dit is een ontwikkeling die zichtbaar wordt doordat de wetgever maar ook bancaire instellingen steeds meer en hogere eisen gaan stellen aan VvE's en VvE beheerders. Het is van belang voor de branche en het vak dat een onafhankelijke instantie zoals de BVVB dit begeleid, faciliteert en controleert. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de volgende stappen die de BVVB hierin gaat zetten."

 

Carla Ruitenbeek - Bestuurslid

Carla Ruitenbeek is eigenaar van VVE Management Den Haag B.V.  Zij is sinds 1999 zeer actief in het besturen en beheren van Vereniging van Eigenaars.
Haar kantoor heeft een diversiteit aan Verenigingen van Eigenaars. 
Ook heeft zij aan de wieg gestaan van de oprichten van de BVVB en was zij een van de eerste leden. Haar streven is dat alle Vereniging van Eigenaars functioneren zoals dit bedoeld is. Hier valt nog heel wat werk te verrichten. Leden van de BVVB kunnen daar namelijk het verschil in uitmaken als de juiste middelen voorhanden zijn. Tezamen met de overige bestuursleden van de BVVB zet zij zich hiervoor in. 

 

Marco van der Slik -Bestuurslid

Marco van der Slik is directeur van J&M VvE Beheer in Bergschenhoek. Hij werkt ruim 20 jaar in het beroepsmatig beheer van VvE's, zowel vanuit het perspectief van de eigenaar als vanuit de beheerder. Marco vindt het belangrijk dat de branche zich organiseert en zet zich graag in om de BvvB verder te ontwikkelen. De BVVB moet het verschil maken wanneer een beheerder die zijn werk goed georganiseerd heeft zich wil onderscheiden.

 

Realisatie: verenigingenweb