U bent hier:

Gedragscode en Keurmerk

Voor VvE Beheerders die zijn aangesloten bij de Branchevereniging VvE Beheerders is een gedragscode opgesteld. De gedragscode bevat regels en afspraken over gedrag als VvE Beheerder.

De branchevereniging wil bereiken dat er door haar leden op open en eerlijke manier zaken wordt gedaan. We gaan daarom zorgvuldig om met alle betrokkenen. Dat vraagt om bepaald gedrag van onze leden. VvE beheer is het vakgebied waarin men zich bezighoudt met het beheren van Verenigingen van Eigenaren en alles wat daarmee samenhangt. Onder andere op het gebied van vergaderen en communicatie, administratief beheer technisch beheer, financieel beheer etc. De BVVB eist van haar leden dat zij handelen in overeenstemming met de BVVB Gedragscode. De beheerder geeft daarmee aan een bijdrage te willen leveren aan een constructieve ontwikkeling en toepassing van zijn beroep.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de reputatie van de branche. Het is daarom belangrijk dat alle VvE Beheerders de BVVB Gedragscode kennen en zich eraan houden. Zo zorgen we samen dat het VvE Beheer een integere branche blijft en verder professionaliseert.

Download hier de gedragscode.

Keurmerk
BVVB ontwikkelt in samenwerking met Het Keurmerkinstituut een keurmerk op basis van de gedragscode waarmee VvE beheerders gecertificeerd kunnen worden. VvE’s zijn bij een gecertificeerde VvE beheerder zeker van eerlijke en deskundige zorg. Gecertificeerde VvE beheerders zijn hiermee tevens aantrekkelijker voor VvE’s die zich nog oriënteren.

Download hier de informatieflyer.

FAQ

vraag
antwoord