U bent hier:

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

a. door het overlijden van het lid en indien het lid een rechtspersoon is door het ophouden te bestaan

b. door opzegging door het lid

c. door opzegging door de vereniging

d. door ontzetting

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar dus voor 1 december. De contributie van het lopende jaar blijft het lid verschuldigd.