Aanmelden BVVB Collectief

 

Onderstaand treft u de benodigde informatie en formulieren aan om uw onderneming aan te melden voor de bemiddelingsvergunning c.q. aansluiting bij het BVVB Collectief.

De Autoriteit Financiële Markten heeft medio 2016 de vergunning aan de BVVB afgegeven voor het bemiddelen in: 

  • schadeverzekeringen particulier
  • schadeverzekeringen zakelijk
  • spaarrekeningen
  • betaalrekeningen.

Register
De aanmelding van de aangesloten ondernemingen is verwerkt in het  van AFM register. U kunt  de registraties hier inzien. Het vergunningnummer is 12043832.

Beroepsaansprakelijkheid
Een verplichting voor afgifte van de vergunning is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de leden met betrekking tot de bemiddelingsactiviteiten. U heeft reeds een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf afgesloten. Helaas zijn de activiteiten op het gebied van bemiddeling vaak niet mee te verzekeren op uw huidige verzekering. Wij hebben als Stichting BVVB Collectief een oplossing voorhanden en bieden voor deze activiteiten een collectieve dekking aan. U bent hiermee gewaarborgd van een goede dekking conform de wetgeving en een collectieve lage jaarpremie.

Download de conceptpolis.
Download de algemene voorwaarden.
Download de aanvullende voorwaarden.

Wat worden de kosten?
De eenmalige kosten per deelnemer zijn nog niet defintief vastgesteld en worden geschat op € 450,-.

De jaarlijks terugkerende kosten voor lidmaatschap van het BVVB Collectief zijn ook nog niet definitief en worden geschat op € 300,- per jaar.

Omstandighedenverklaring
Wanneer u voor aansluiting bij het  BVVB Collectief kiest dan ontvangen wij graag de omstandighedenverklaring van u ingescand retour.
Download de omstandighedenverklaring.

Overeenkomst met het Collectief
Hieronder treft u de link aan naar de overeenkomst 'Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen'. Deze overeenkomst is opgemaakt om te voldoen aan de wet en regelgeving vanuit de Wet op het Financieel Toezicht.  
De stichting BVVB Collectief dient als collectief vergunninghouder voor regulering en naleving van de regelementen zorg te dragen. Graag ontvangen wij een exemplaar ondertekend en gescand retour.
Download de overeenkomst 'Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen'.

Permanent Actueel
Jaarlijks zal er een bijeenkomst georganiseerd worden om Permanent Actueel te blijven en tevens zal er periodiek een audit plaatsvinden door een extern deskundige. Momenteel is de procedure omtrent de audits aangeboden ter verificatie bij de AFM. Wij verwachten deze spoedig te kunnen verstrekken. Het betreft een korte werkgeleide om op een juiste manier het traject omtrent het opvragen van verzekeringsoffertes te reguleren.

Retourneren van documenten:
U kunt uw omstandighedenverklaring en de overeenkomst ingevuld retourneren aan collectief@bvvb.nl.

Realisatie: verenigingenweb