U bent hier:

Online Q&A - Rapport Onderzoeksraad brand Arnhem + mogelijke wetgeving digitaal vergaderen

LocatieOnline via Zoom
Datumwoensdag 1 december 2021

Op woensdagmiddag 1 december a.s. organiseert BVVB wederom een online Q&A. Dit keer in de vorm van een ledenconsultatie over twee actuele onderwerpen. Deel jouw mening, leer van andere beheerders en zorg dat je erbij bent.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 - 15.10 uur Digitale inloop
15.10 - 15.15 uur Welkom en korte introductie
15.15 - 15.50 uur Onderwerp 1: Rapport onderzoeksraad, terugkoppeling gesprek bestuur BVVB met ministerie op 18/11, ophalen reacties van de leden en conclusie (basis voor formuleren BVVB-reactie aan het ministerie)
15.50 - 16.00 uur Koffie halen, informeel moment
16.00 - 16.40 uur Onderwerp 2: Digitaal vergaderen, ophalen reacties van de leden die input vormen voor gesprek van bestuur BVVB op 7/12 met ministerie
16.40 - 16.45 uur Afsluiting door Daan Fons, voorzitter BVVB

Onderwerp 1
De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde haar rapport 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' en doet daarin aanbevelingen aan partijen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor de gesignaleerde veiligheidstekorten. De Branchevereniging voor VvE Beheerders (BVVB) is daarin één van de partijen. Bekijk hier de publicatie.

De Onderzoeksraad heeft de BVVB verzocht ons standpunt ten aanzien van deze aanbevelingen binnen een half jaar na verschijning van het rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kenbaar te maken.

Onderwerp 2
Op 7 december a.s. vindt een stakeholdersbijeenkomst plaats op het ministerie. De BVVB zit hier aan tafel. Het doel van die bijeenkomst is om informeel met elkaar van gedachten te wisselen over de vormgeving van een mogelijke (permanente) wettelijke regeling voor digitaal vergaderen in Boek 2 en Boek 5 BW. 

Het bestuur wisselt graag met jullie van gedachten over dit onderwerp ter voorbereiding op 7 december.

Aanmelden
Aanmelden via Mijn BVVB.